Terminarea liceului online dating

Rated 4.38/5 based on 510 customer reviews

Spun o jumătate de oră, fiindcă după ce s-a introdus Logica, Logica era în manual către sfârşitul cărţii de Psihologie.

Ce puteam să fac într-o oră pe săptămână ca să puteţi înţelege noţiunile de Psihologie.

Şi vorbind despre Nicolae SIMACHE, în ceea ce priveşte pregătirea de specialitate şi vasta cultură literară, într-un cuvănt cultura generală.

că dumneavoastră toţi şi prin răspunsurile date la întrebările fireşte diferite, mi-am dat seama că într-adevăr eraţi deja cu o gândire profundă, înţelegând cele mai abstracte cunoştiinţe. Îmi amintesc că la orele de dirigenţie la clasele terminale, întrebând, vă daţi seama cu ce atenţie încordată trebuie să urmăreşti, ce muncă trebuie să desfăşuraţi, să depuneţi o muncă continuă, asiduă, chiar o muncă de ocnaş, pentru ca să îi urmaţi pe elevii care au adus, au contribuit la creşterea prestigiului Liceului, Promoţia 1952. Domnule Profesor, vă asigur că ne vom strădui să urmăm exemplul acelor elevi care au dus numele, renumele acestui Liceu nu numai în ţară, dar şi peste hotare, aşa se explică, îl întrebam pe Domnul Director care a fost elevul nostru, elev strălucit ...

Elevii asimilau şi erau impresionaţi, mişcaţi profund, atraşi de expunerea acestui profesor.

Nu ştiu dacă ştiţi că nu era licenţiat numai în Istorie, era licenţiat şi în Istorie (probabil Filozofie).

Mi-amintesc de orele pe care le-aţi făcut cu mine, nu-mi explic şi poate pentru că erau cuvintele …

cuvintele, noţiunile pe care le abordam, inteligibile la toţi şi bazându-mă pe liniştea care se aşternea în clasă, inclusiv Nichita STĂNESCU, aţi urmărit cu atenţie, cu deosebit interes, prelegerile mele. Domnule Profesor mă iertaţi, sunteţi cutare, am fost elevul Dumneavoastră şi cam ce aţi făcut pe atunci Domnule Profesor nu ştiu ce aţi făcut, dar ţin minte, dar despre ce ne vorbeaţi aducea a matematică, însă într-un limbaj deosebit ... De, dragul meu, înseamnă că stăpâneşti noţiunile de cultură, noţiunea clasică este ceea ce rămâne când uiţi totul.

Leave a Reply